header_verloskunde

POP-poli

Psyche en zwangerschap
De Psychiatrie Obstetrie Pediatrie poli is er sinds 2011 en is er voor alle vrouwen die zwanger willen worden (of zijn) en die een psychiatrische ziekte hebben of hebben gehad en vragen en/of zorgen hebben over de invloed hiervan op de zwangerschap. Huisartsen psychiaters verloskundige en andere gynaecologen kunnen patiënten verwijzen  voor een afspraak. Het spreekuur wordt gedaan door psychiater,  gynaecoloog en kinderarts samen om de patiënt en haar partner informatie te geven over psychiatrische ziekten (en eventuele medicijnen), zwangerschap en ouderschap.

Veel voorkomende vragen zijn :
- wat is de invloed van een depressie of angststoornis op de baby
- hoe groot is de kans op verergering van psychiatrische problemen door de zwangerschap
- wat is de invloed van medicijnen op de baby
- is er extra hulp mogelijk in de periode na de bevalling

Na de afspraak op de POP-poli geven de psychiater, gynaecoloog en kinderarts een schriftelijk advies aan de verwijzer met een kopie aan de patiënte en haar partner. De patiënt blijft onder behandeling van de eigen psychiater, verloskundige, gynaecoloog of huisarts; er wordt alleen een advies gegeven. Een herhaalafspraak bij veranderingen in de situatie of telefonisch advies aan verwijzers is uiteraard altijd mogelijk.

Contact
Wanneer bellen?