header_gynaecologie

Opname in het ziekenhuis

Opname op een verpleegafdeling
Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Wij willen u daarom vooraf zo goed mogelijk informeren over de medische behandeling en de voorzieningen in het ziekenhuis. Zo kunt u zich thuis vast een beeld vormen van de gang van zaken in het ziekenhuis, welke voorbereidingen u kunt treffen, uw rechten en plichten enzovoort. Tijdens uw verblijf doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Dat u zich op uw gemak voelt, is namelijk ook van belang voor uw genezing. Als u nog vragen heeft, kunt u daarmee altijd terecht bij één van onze medewerkers. Wij wensen u een spoedig herstel toe.

Voorbereiding voor de opname
Wanneer uw gynaecoloog met u afspreekt dat u opgenomen wordt voor een operatieve ingreep, dan wordt de opnamedatum in overleg met u gepland. Als u wordt opgenomen vanwege een andere reden, dan zal de gynaecoloog u informeren over de opnamedatum en de verwachte opnameduur.

Ongeveer een week voor de opname neemt een medewerker van de afdeling Opname telefonisch contact met u op. U hoort dan op welk tijdstip wij u verwachten. De opnamedatum is dan definitief. Verder krijgt u informatie over wat u mag eten en drinken voor de operatie en andere bijzonderheden.

Bij het vaststellen van de opnamedatum houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Ons streven is om u een week van tevoren in te lichten over de definitieve behandellocatie en opnamedatum. Zo heeft u voldoende tijd om thuis het nodige te regelen. Als u op de vastgestelde dag toch verhinderd bent of als u langere tijd afwezig bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan de afdeling Opname te laten weten. Ook het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens is van belang. Soms kan uw opname niet meteen worden afgesproken, omdat er voor het betreffende specialisme een wachtlijst bestaat. De polikliniek assistent(e) informeert u hierover. Als u tussentijds wilt weten hoe het met de wachtlijst gesteld is, dan kunt de Opname of de polikliniek assistent(e) bellen.

Verpleegkundig spreekuur
Voordat u opgenomen wordt u aangeraden om het verpleegkundig spreekuur te bezoeken. Een verpleegkundige van de polikliniek  zal u informatie geven over het verblijf op de afdeling, ingreep of operatie, leefregels na ontslag etc. Zij kan u aanvullende informatie geven over de ingreep en eventuele vragen beantwoorden. Dit bezoek wordt gecombineerd met het preoperatieve spreekuur.

Preoperatief spreekuur
Voor uw operatie ingepland kan worden, bezoekt u eerst de poli anesthesie voor het pre-operatief spreekuur. Dit is nodig om vast te stellen hoe uw algemene lichamelijke conditie is. In de folder “zorg rondom uw operatie of behandeling” krijgt u verdere uitleg over dit spreekuur, de verschillende soorten verdoving en de pijnbestrijding na de operatie.

Spoed
Wanneer u onverwachts wordt opgenomen, is er meestal geen tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Het is dan belangrijk om informatie over eventueel medicijngebruik zo spoedig mogelijk door te geven en uw verzekeringsgegevens mee te brengen. Het ziekenhuis zorgt er altijd voor dat uw huisarts wordt geïnformeerd zodra u bent opgenomen.

Bevalling
Als u in het ziekenhuis komt om te bevallen, is het belangrijk om te weten dat baby’s ingeschreven moeten worden op hun eigen verzekering. Wanneer u als ouders verschillende verzekeringen heeft, is het dan ook van belang vooraf te overwegen bij welke ouder het kind wordt meeverzekerd. Het is wenselijk om uw baby zo spoedig mogelijk aan te melden bij de betreffende verzekeringsmaatschappij en het juiste verzekeringsnummer door te geven aan de afdeling Opname. Op de dag van opname meldt u zich bij de verloskamers of de afdeling, op het doorgegeven tijdstip.

Wat neemt u mee?
• Uw verzekeringsgegevens en afsprakenkaart.
• Het is belangrijk de medicijnen die u gebruikt (in de verpakking) mee te nemen. De verpleegkundige op de afdeling zorgt voor registratie van uw medicijnen en geeft ze weer mee naar huis. Neem in het ziekenhuis geen medicijnen in zonder vooroverleg met uw arts of de verpleegkundige: ze kunnen een risico vormen in combinatie met uw behandeling.
• Toiletbenodigdheden, zoals nachtkleding, ochtendjas, slippers, zeep,  tandenborstel, tandpasta, kam en dergelijke.
• Natuurlijk kunt u lectuur of een handwerk meebrengen.
• Het is handig om over kleingeld te beschikken, bijvoorbeeld voor een krant.
• Een dieetlijstje als u een dieet volgt.
• Eventueel uw mobiele telefoon
• Eventueel uw Ipod of MP3 speler (met headset).

Verder raden wij u aan groot geld, sieraden en waardevolle papieren thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

De verpleegafdeling
Op de afdeling worden patiënten met verschillende aandoeningen van verschillende specialisten verpleegd. Bij de kamerindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard van de te verwachten behandeling en de ernst van de ziekte. Op de afdeling heeft u een kennismakingsgesprek met de verpleegkundige. U spreekt daarin ook af wie van uw familie of kennissen als contactpersoon optreedt naar het ziekenhuis. In principe verstrekken wij alleen informatie aan deze persoon.

Het verblijf
De specialist (bij wie u waarschijnlijk op de polikliniek op het spreekuur bent geweest) is als behandelend arts verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij voert overleg met u over eventuele onderzoeken en uw behandeling. Het doel van een onderzoek of operatie, de manier waarop het onderzoek of operatie plaatsvindt en de resultaten daarvan, worden met u besproken. Iedere dag komt een van de gynaecologen langs om visite te lopen. Het kan dus zijn dat dit niet uw eigen gynaecoloog is. Deze zal overeenkomstig de afspraken van de behandelend arts overleggen met u over een eventueel dieet, bedrust en beweging, geneesmiddelen, enzovoort. Het is mogelijk dat hij of zij advies vraagt aan andere deskundigen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een andere medisch specialist. Daarnaast krijgt u vooral te maken met verpleegkundigen die nauw samenwerken met de specialist en andere deskundigen. Onze zorg is patiëntgericht. Wanneer u opmerkingen of wensen heeft ten aanzien van uw zorg dan kunt dit uw verpleegkundige laten weten.

Gang van zaken op de verpleegafdeling
In verband met de veiligheid draagt u, volgens voorschrift, tijdens uw verblijf in het ziekenhuis een polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en afdeling en de naam van de behandelend arts. Het bandje is bedoeld om persoonsverwisseling te voorkomen.

Bezoek
Bezoekers zijn van harte welkom tussen  uur en tussen 16.00-20.00 uur. Bezoek kan voor een patiënt echter vermoeiend zijn. Ook andere patiënten kunnen er hinder van hebben. Komt u daarom met niet meer dan 2 bezoekers tegelijk. Bent u met meerdere personen,wissel elkaar dan af. U hoeft ook niet de hele bezoektijd te blijven, kom liever vaker terug maar dan een kortere tijd. Het werkt meestal goed om iemand uit uw naaste omgeving uw bezoek te laten regelen. Als de aangegeven tijden voor uw bezoek niet haalbaar zijn, bespreek dit dan met de verpleegkundige. Tijdens zon en feestdagen gelden andere bezoektijden.

Roken
In het Antonius Ziekenhuis mag niet gerookt worden. Buiten is er ruimte om te roken. We verzoeken u om niet vlak voor de deur te roken. Daar kunnen anderen last van hebben.

Maaltijden
De maaltijden worden de dag ervoor besteld. Onze zorgassistenten komen met menukaarten bij u aan het bed. U kunt dan uw keuze maken. Schrijft de behandelend arts u een dieet voor, dan komt de diëtiste het dieet zonodig met u bespreken. Bovendien krijgt u een uitgewerkt advies mee als u na uw ontslag het dieet thuis moet voortzetten.

Psychosociale begeleiding
Het is denkbaar dat u en uw omgeving voor problemen komen te staan als gevolg van uw opname in het ziekenhuis. Een verblijf in het ziekenhuis vergt lichamelijk en geestelijk het nodige, zowel van patiënten als van de familie. Bij het ziek zijn kunnen levensvragen en zorgen opkomen die u zou willen bespreken. Wanneer u daar eens over wilt praten, kan uw medisch specialist of verpleegkundige u in contact brengen met een maatschappelijk werker of pastoraal medewerker. Deze probeert in overleg met u een oplossing te zoeken voor uw problemen en helpt met het leggen van contacten met andere instanties. 

Ontspanning
Onderzoek en behandeling beslaan niet de hele dag. Als er geen dwingende medische reden is om in bed te blijven liggen en uw behandelend arts daarmee instemt, kunt u zich ook vrij bewegen binnen het ziekenhuis. U kunt de verpleegafdeling verkennen, de ziekenhuiswinkel bezoeken of een kopje koffie drinken in de centrale hal. Als u de verpleegafdeling verlaat, is het verstandig dit even te melden bij uw verpleegkundige of de afdelingssecretaresse, zodat men steeds weet waar u bent.

Televisie / telefoon
Bij ieder bed is een televisie..

geluidskwaliteit en meer comfort bij het luisteren naar de televisie en de radio kunt u bij de receptie tegen een geringe vergoeding een hoofdtelefoon kopen of u kan er een van thuis meenemen.

Mobiel bellen op uw eigen patiëntenkamer in het ziekenhuis is beperkt toegestaan. Wilt u hierbij rekening houden met de rusttijden van de verpleegafdeling? Het is in ieder geval altijd verboden om binnen een straal van 1,5 meter van medisch elektronische apparatuur een mobiele telefoon te gebruiken.

Nachtrust
U bepaalt zelf wanneer u gaat slapen. Het belang van voldoende nachtrust spreekt voor zich. Houd er in ieder geval rekening mee dat uw medepatiënten voldoende (nacht)rust kunnen krijgen.

Bibliotheek
Bij een wat langer verblijf in het ziekenhuis kan lezen een prettige manier zijn om te ontspannen. In het ziekenhuis kunt u bij de rijdende bibliotheek (kosteloos) lectuur lenen. De vrijwilligers bezoeken de afdeling meerdere malen per week en brengen een ruime keus aan boeken mee. Bij uw ontslag kunt u geleende boeken bij de secretaresse van de verpleegafdeling inleveren.

Post
Post wordt bij u op de kamer bezorgd. Uitgaande post kunt u bij de afdelingssecretaresse inleveren. In het Roefke kunt u kaarten en postzegels kopen. In de centrale hal staat de brievenbus van Post NL.

Overige voorzieningen
Veel onmisbare diensten worden in ons ziekenhuis verricht door vrijwilligers. In ons ziekenhuis begeleiden de vrijwilligers patiënten naar de verschillende afdelingen en poliklinieken. Tot de diverse andere werkzaamheden behoren onder andere het halen en brengen van opgenomen patiënten naar de kerkdienst op zondag.

Ziekenhuiswinkel
In de centrale hal is een winkel, ‘t Roefke. Hier kunnen zowel patiënten als bezoekers terecht voor artikelen zoals fruit, snoep, koude en warme dranken en belegde broodjes. De openingstijden van de ziekenhuiswinkel zijn op: maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 20.00 uur zaterdag 12.00 uur tot 20.30 uur en zondag 11.00 uur tot 20.30 uur.

Telefoon
Het ziekenhuis is telefonisch bereikbaar via (0515) 488 888. Wanneer u gebruik maakt van een telefoontoestel aan het bed heeft u een eigen rechtstreeks nummer. De receptie mag niet doorverbinden in verband met de privacy van patiënten. U moet uw nummer dan ook zelf bekend maken bij familie en vrienden.

Parkeren
Het parkeerterrein bij het Antonius Ziekenhuis is eigendom van de gemeente. Hier geldt een systeem van achteraf betalen. Er is een goede busverbinding tussen het centraal busstation van Sneek en het ziekenhuis, de bus stopt voor de deur. Meer reisinformatie over het openbaar vervoer kunt u opvragen via 0900–92 92 of de website: http://9292.nl

Naar huis
Zodra de specialist heeft vastgesteld dat u geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, begint de ontslagprocedure. Wij laten u op tijd weten wanneer u naar huis kunt. U krijgt dan ook alle benodigde informatie die van belang is voor uw gezondheid. Het is belangrijk dat u uw partner/familie tijdig informeert, zodat zij eventueel maatregelen kunnen treffen voor uw thuiskomst. Het ziekenhuis bericht uw huisarts over het moment van ontslag, de resultaten van onderzoeken en het verloop van uw behandeling. Als u naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum gaat of als er een controleonderzoek in de polikliniek nodig is, legt het ziekenhuis hiervoor het contact.  Als u na het ontslag thuis nog verpleging of verzorging nodig heeft, schakelt uw verpleegkundige de Thuiszorg in. Een transferverpleegkundige overlegt met u welke mogelijkheden er zijn. Als u thuis verplegingsartikelen en hulpmiddelen nodig heeft, kunt u daarvoor terecht bij het uitleenbureau van de Thuiszorg in uw woonplaats. De openingstijden zijn beperkt.

Vervoer naar huis
U moet zelf zorgen voor vervoer naar huis. Als dit niet mogelijk is, kunt u het vervoer in overleg met uw verpleegkundige regelen. Of u voor vergoeding van kosten van eigen vervoer of taxi in aanmerking komt, is afhankelijk van uw zorgverzekering. We raden u aan om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Telefoonnummers
Polikliniek anesthesie           0515-48 8944 / 48 8943
Polikliniek gynaecologie       0515-48 8983
Opnamebureau                    0515-48 8210
Receptie ziekenhuis             0515-48 8888

Contact