header_gynaecologie

Novasure op het dagcentrum onder een roesje

U bent door uw gynaecoloog doorverwezen naar het behandelcentrum voor de NovaSure behandeling. Vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies, die geen kinderwens (meer) hebben komen voor deze behandeling in aanmerking. Behandeling met NovaSure bestaat uit een snelle, eenvoudige, eenmalige verwijdering van het baarmoederslijmvlies. Bij deze minimaal invasieve procedure wordt door middel van elektrische energie het slijmvlies van de baarmoeder verwijderd. Hierdoor verminderen de bloedingen in de toekomst.

Voordelen van de NovaSure behandeling
De behandeling is snel, eenvoudig en veilig. De NovaSure behandeling kan op elk moment van de cyclus worden uitgevoerd, zelfs tijdens de menstruatie.

Vóór de behandeling
Op de polikliniek krijgt u de pijnstillingstabletten mee die voorafgaand en na de behandeling gebruikt dienen te worden. De tabletten voorafgaand (preoperatief) neemt u ’s ochtend ongeveer 7.30 uur in. De tabletten voor na de behandeling (postoperatief) neemt u in op de aangegeven tijden. Naast deze medicatie moet u geen eigen pijnstillers meer slikken wegens het risico op overdosering. Indien u ondanks de behandeling te veel pijn heeft dan neemt u contact op met het ziekenhuis. U kunt na de behandeling last hebben van menstruatieachtige krampen. Die verschillen in hevigheid per patiënt.

De behandeling
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op afdeling Dagverpleging. U wordt verzocht uw stickervel met patiëntengegevens  mee te nemen. De NovaSure behandeling gebeurt in een behandelkamer en duurt in totaal ongeveer 10 minuten. De NovaSure behandeling vindt plaats onder sedatie (ook wel een roesje genoemd).
Op de afdeling wordt u opgevangen door een verpleegkundige. U krijgt een  bed toegewezen. Voor het onderzoek mag u uw ondergoed aanhouden en krijgt u een blauwe jas aan.  U wordt  aangesloten aan de bewakingsapparatuur en er wordt een infuus ingebracht. Uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt een klemmetje op een vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u eventueel  zuurstof via een slangetje in uw neus.
Op het moment dat u aan de beurt bent wordt u met het bed naar de behandelkamer gebracht. U neemt plaats op de behandelstoel. Er worden u kort nog wat vragen gesteld ter controle. Vervolgens start de sedatiespecialist met het geven van de medicijnen voor de sedatie via het infuus in uw hand of arm. De sedatiespecialist houdt u tijdens de behandeling goed in de gaten en controleert voortdurend uw bloeddruk, ademhaling en hartslag. De gynaecoloog voert de Novasure behandeling uit. Van het wegbranden van het baarmoederslijmvlies voelt u niets. De behandeling duurt gemiddeld circa 90 seconden en hoeft slechts eenmaal te worden uitgevoerd om het menstrueel bloedverlies te verminderen of te stoppen.

Na de behandeling
Als de behandeling klaar is, wordt het toedienen van de medicijnen gestopt. U bent dan snel weer helemaal wakker. Nadat u wakker bent geworden, wordt u weer naar de afdeling Dagverpleging gebracht. De verpleegkundige houdt u nog een tijdje in de gaten. Wanneer u voldoende wakker bent en u zich goed voelt, mag u naar huis met begeleiding. Voordat u naar huis gaat, krijgt u wat te eten of drinken aangeboden.
U krijgt een telefonische afspraak om te horen of alles naar wens is verlopen en om eventuele vragen te beantwoorden.
Bij de meeste vrouwen neemt het menstruele bloedverlies aanzienlijk af en wordt licht tot matig. Bij veel vrouwen stoppen de bloedingen zelfs helemaal. Sommige vrouwen hebben een veel minder pijnlijke menstruatie. Ook verminderen de premenstruele klachten aanzienlijk.

Belangrijk
De medicijnen die voor de sedatie worden gebruikt, verminderen uw reactie en inschattingsvermogen. U mag na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het is dus nodig dat u van tevoren vervoer naar huis regelt. Verder is het wenselijk dat er de nacht ná de behandeling met sedatie iemand bij u is. Het kan namelijk zijn dat de medicijnen nog niet helemaal uitgewerkt zijn.
U kunt last krijgen van een krampende pijn van de baarmoeder. De eerste dag na de behandeling heeft u nog wat helderrood bloedverlies als gevolg van twee klemmetjes die om de baarmoedermond hebben gezeten. Daarna heeft u waterige/bloederige afscheiding. Dit  kan tot zes weken duren. De meeste vrouwen kunnen binnen een dag hun normale activiteiten weer hervatten.
Nadat u gestopt bent met vloeien kunt u weer in bad gaan, zwemmen of geslachtsgemeenschap hebben. Passende anticonceptie is noodzakelijk na NovaSure behandeling!

Complicaties
U moet de behandelend arts bellen als:
- U meer dan 38 graden koorts heeft.
- De bekkenpijn verergert en voorgeschreven medicijnen niet helpen.
- U misselijk, kortademig of duizelig bent.
- U moet overgeven.
- U darm- of blaasproblemen krijgt.

Wat te doen bij complicaties
Krijgt u de eerste veertien dagen na de behandeling problemen die te maken hebben met de behandeling? Neem dan contact op met het ziekenhuis:
- Op maandag t/m  vrijdag (08.00 en 17.00 uur) belt u met de polikliniek  tel. 0515-488983
- Buiten deze tijden belt u met de afdeling gynaecologie/obstetrie 0515-488840.
 
Risico's
Risico's  van de behandeling zijn perforatie (gaatje) van de baarmoeder, bloedingen, infecties, verwondingen aan organen in de onderbuik en het bekken. Er kan een risico bestaan voor vrouwen met pacemakers en andere implantaten.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan een  verpleegkundige van het behandelcentrum of aan een medewerker van  de polikliniek gynaecologie.

Download deze informatie hier
Download de NovaSure folder hier
Contact