header_verloskunde

Kindsbewegingen en ‘minder leven voelen’

Wat is een normaal verloop?
Uw kind beweegt zich al vanaf ongeveer 7 weken zwangerschap. Bewegingen zijn belangrijk voor een normale ontwikkeling van de ledematen. Vanaf ongeveer 10 weken gaat het ook ademhalingsbewegingen maken. Dit is belangrijk voor een normale ontwikkeling van de longen.

Vanaf ongeveer 28 weken ontwikkelt uw kind een patroon waarin het slaapt en wakker is. De meeste tijd brengt het slapend door. Dit kan een diepe slaap zijn, waarin het nauwelijks beweegt, of een droomslaap, waarin het slaapt maar wel regelmatig even beweegt. Dit slaap-waakritme wisselt zich af. Tussendoor zijn er periodes van heel actief zijn en voortdurende bewegingen.

Het aantal bewegingen kan per kind, en dus ook per zwangerschap, erg variëren. Het maximum aantal bewegingen heeft een kind rond de 32 weken. Gedurende de laatste weken van de zwangerschap worden de kindsbewegingen vaak als iets minder krachtig ervaren en neemt de rusttijd tussen de actieve periodes toe. Een kind van 24 weken kan bijvoorbeeld niet langer dan 20 minuten stilliggen, in de uitgerekende periode kan dat oplopen tot een uur.

Wat voelt u?
Bij uw eerste zwangerschap voelt u uw kind meestal rond de 20 weken voor het eerst bewegen. Dit wordt ‘leven voelen’ genoemd. Bij een volgende zwangerschap is dit vaak al eerder, bij 16-18 weken, omdat u weet waar u op moet letten. Vaak worden de eerste bewegingen omschreven als ‘belletjes of vlinders in je buik’ of ‘zoals je darmen maar dan toch anders’.

Als u eenmaal uw kind heeft gevoeld, zult u de bewegingen gaan herkennen en steeds meer gaan voelen. Dit kan de eerste weken nadat u voor het eerst wat heeft gevoeld, nog wisselend zijn. Naarmate de zwangerschap vordert, zult u merken dat uw kind een eigen bewegingspatroon heeft, met een eigen dag-nachtritme. Dit is voor elke zwangerschap en elk kind verschillend. Vanaf 28 weken moet u uw kind dagelijks en op verschillende momenten op de dag voelen bewegen.

Hoe vaak u uw kind voelt bewegen, hangt onder andere samen met uw houding. Als u ligt voelt u uw kind beter dan wanneer u zit of staat. Ook kunt u zich voorstellen dat als u druk bent, u minder let op de bewegingen of als uw buik gespannen aanvoelt u uw kind minder voelt. Daarnaast kan het zijn dat de placenta op de voorwand van de buik ligt, dit kan er tot 28 weken voor zorgen dat u de bewegingen van uw kind minder voelt. In de uitgerekende periode zult u merken dat de bewegingen van uw kind anders gaan aanvoelen. Doordat het kind steeds groter groeit en er relatief minder vruchtwater aanwezig is, kunt u de bewegingen als ‘schuivend’ gaan ervaren. Soms voelen de bewegingen hierdoor minder intensief. Wel blijft het belangrijk dat uw kind frequent blijft bewegen op verschillende tijden van de dag.

Waarom is het belangrijk om kindsbewegingen te voelen?
Wanneer uw kind regelmatig beweegt, geeft het aan dat het zich lekker voelt. Een duidelijke vermindering van de bewegingen kan betekenen dat het zich niet zo prettig voelt. Gelukkig komt het weinig voor, maar bij onverwachte babysterfte tijdens de zwangerschap blijkt dat vrouwen vaker in de periode daarvoor al minder kindsbewegingen hebben gevoeld.

Wat te doen als u minder kindsbewegingen voelt?
Als u uw kind gedurende 12-24 uur minder voelt bewegen dan u gewend bent, ga eerst na of u druk bent geweest. Of dat u de afgelopen periode een harde buik heeft gehad. Hierdoor zou u de waarneming van kindsbewegingen gemist kunnen hebben.

Probeer gedurende 1 - 2 uur in ontspannen toestand bewust bezig te zijn met de bewegingen van uw kind. Neem een warme douche/bad, ga liggen en concentreer u op mogelijke kindsbewegingen. Probeer diep naar uw buik te ademen.

Voelt u na deze periode van bewuste ontspanning nog niet het voor u bekende patroon van kindsbewegingen, neem dan contact op met de verloskundige of gynaecoloog, ongeacht het tijdstip.

Het kan zijn dat uw hulpverlener u extra adviezen heeft gegeven ten aanzien van het leven voelen. Deze adviezen wegen dan zwaarder dan de instructies in deze folder.

Wat is het verdere verloop?
Als u minder leven voelt is het belangrijk om uw verloskundig hulpverlener te bellen.
Wanneer u in het Antonius Ziekenhuis onder controle bent dan neemt u contact op met de  verloskamers (telefoonnummer: 0515-488320). Zij zullen u dan vragen langs te komen voor een CTG. (via Route 81)

Bij een CTG wordt de hartslag van uw kind minimaal een half uur lang geregistreerd. Zo kan er een betere indruk gekregen worden van de conditie van de baby. Mogelijk wordt er ook nog met een echo gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en of er op de echo kindsbewegingen worden gezien.

Wanneer alle controles goed zijn, wat gelukkig meestal het geval is, mag u weer naar huis en volgen de normale verloskundige  vervolgcontroles.

Als u weer minder leven voelt, blijft het belangrijk om opnieuw uw verloskundig hulpverlener te bellen.


Contact
Wanneer bellen?