header_verloskunde

Diabetes en zwangerschap

Diabetes (suikerziekte) kan al voor de zwangerschap aanwezig zijn of in de loop van de zwangerschap ontstaan als (tijdelijke) zwangerschapscomplicatie. Voor beide vormen van diabetes hebben wij een begeleiding met meerdere disciplines.

Diabetes die al vóór de zwangerschap bestond:
Voor vrouwen met diabetes (suikerziekte) is het belangrijk om zich tijdig voorbereiden op een zwangerschap. Bespreek de kinderwens met uw internist of diabetesverpleegkundige; de reden hiervoor is dat het erg belangrijk is voor uw gezondheid en voor het welbevinden van uw baby om goed ingesteld te zijn op de insulinebehandeling. U kunt ook verwezen worden door uw internist of huisarts voor een preconceptioneel advies (advies bij kinderwens ten aanzien van de suikerziekte) naar de gynaecoloog. Tijdens uw zwangerschap wordt u door de gynaecoloog en de klinisch werkend verloskundige begeleid in uw zwangerschap. De aanvullende begeleiding vindt plaats bij de internist, diëtist en de diabetes verpleegkundige. Wij werken intensief met elkaar samen. Meer informatie vindt u in onderstaande zorgwijzer.

Diabetes die ontstaat tijdens de zwangerschap:
Tijdens de zwangerschap ontstaat er soms een ontregeling van de koolhydraat(=suiker)stofwisseling, waardoor diabetes gravidarum (suikerziekte tijdens de zwangerschap) ontstaat.  Dit komt naar schatting voor bij ongeveer 2-5 procent van alle zwangeren voor. Er zijn een aantal risicofactoren, zoals familiair voorkomen van diabetes, overgewicht e.a. Als er een risicofactor aanwezig is wordt er in Nederland gecontroleerd door middel van een OGTT test. (orale glucose tolerantie test). Bij deze test wordt door middel van bloedonderzoek gekeken hoe u nuchtere bloedsuiker is en hoe uw bloedsuiker is na het drinken van een suikerdrankje; ofwel in hoeverre uw lichaam zich kan aanpassen aan wisselingen in het suiker aanbod in uw voeding. Wanneer dit afwijkend is wordt u doorverwezen naar de gynaecoloog en de ziekenhuisverloskundige. Tevens bezoekt u de internist, diabetes verpleegkundige en de diëtist. Dit team werkt met elkaar samen om uw situatie in kaart te brengen. Een groot deel van de zwangeren kan na dieetadviezen en een tweeweekse periode van controles van bloedsuikers weer terug naar de eigen verloskundigenpraktijk. Dit op voorwaarde dat de groei van de baby in orde is. Wanneer de bloedsuikers sterk afwijkend blijven ondanks dieetaanpassingen en/of wanneer de groeischatting van de baby met de echo vergroot is, kan het nodig zijn om tijdelijk insuline te spuiten. In die gevallen blijven de zwangerschapscontroles en bevalling in het ziekenhuis bij de gynaecoloog en de ziekenhuisverloskundige. 

Bij insulinegebruik wordt geadviseerd de bevalling rond 38 weken in te leiden. Bij zwangerschapsuikerziekte zonder insuline wordt veelal afgewacht tot 40 weken.

Meer informatie vindt u in onderstaande zorgwijzer. Bovenstaande informatie is geldend voor het Antonius Ziekenhuis, in de zorgwijzer kan sommige informatie/afspraken iets afwijken van bovenstaande.

Diabetesvereniging Nederland heeft diverse Zorgwijzers ontwikkeld om u inzicht te geven in welke zorg voor u beschikbaar is. De Zorgwijzers zijn gebaseerd op de Zorgstandaarden die zijn uitgegeven door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

Klik op onderstaande folder om de zorgwijzer Diabetes en Zwangerschap te downloaden.

tl_files/Content/verloskunde/diabetes zwangerschap folder.jpg

Contact
Wanneer bellen?