header_verloskunde

De bevalling

Bevallen is een bijzonder proces; het betekent een begin van nieuwe leven en de start van een nieuwe generatie. Als vrouw zul je nooit meer moeder-af zijn en hoewel de navelstreng vlak na de geboorte doorgeknipt wordt, in werkelijkheid zal deze er altijd blijven bestaan.
Bevallen is ook een lichamelijk en emotioneel heftig proces; bevallen duurt vaak lang en de weeën kunnen soms erg heftig zijn, ook kan het soms wel heel spannend zijn of gebeuren er acute dingen.

Als team van verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en verpleegkundigen proberen wij u, uw kind en uw partner op een prettige manier de beste zorg te geven. Door het bespreken van een bevalplan willen we graag tegemoet komen aan uw verwachtingen en ideeeën voor de aanstaande bevalling en ook op de verloskamer staan wij open voor uw vragen en verwachtingen. 

Binnen onze Friese regio hebben wij een hechte samenwerking met alle verloskundigenpraktijken, huisartsen, MCL en het UMCG. Om toekomstige zorg te verbeteren doen wij mee met verschillende wetenschapelijke onderzoeken en registreren wij aangeboren afwijkingen.


Begin van de bevalling
Aan het einde van de zwangerschap hebben de meeste zwangeren onregelmatige harde buiken; soms zijn deze harde buiken regelmatig gedurende een aantal uren. Wanneer deze harde buiken overgaan in blijvende regelmatige (pijnlijke) harde buiken met veranderingen aan de baarmoedermond dan is de bevalling meestal begonnen. Bij sommige zwangeren breken eerst de vliezen spontaan voordat de harde buiken beginnen.

tl_files/Content/verloskunde/ontsluiting cervix.png
De ontsluiting

Voordat de weeën de baarmoedermond open kunnen maken (ontsluiten) zal de baarmoedermond eerst helemaal zacht en rijp moeten worden en moeten verstrijken. De vroege ontsluitingsfase (tot 4 cm) kan wel uren duren, de weeën of harde buiken kunnen nog onregelmatig zijn. 
Langzaamaan zullen de weeën steeds sneller na elkaar komen tot 2-3 per 10 minuten en zullen de weeën sterker worden en langer duren (40-60 seconden). De ontsluiting zal verder gaan tot ongeveer 10 cm en de baby zal steeds verder indalen.

De uitdrijving
De steeds sterker wordende weeeën zullen uitmonden in een drukkend gevoel naar beneden (het zogenaamde drukgevoel of persdrang). Wanneer dit drukgevoel niet meer te onderdrukken is en de ontsluiting volkomen is kan begonnen worden met de actieve uitdrijving (het persen). Dit is een geleidelijke overgang.

De nageboorte
Binnen een half uurtje na de geboorte van de baby zal de moederkoek geboren worden, belangrijk is dat de naweeën goed zijn. De naweeën zorgen voor afname van het bloedverlies en kleiner worden van de baarmoeder.

Verdere informatie: Hoe bereid je je voor op de bevalling (KNOV)

Contact
Wanneer bellen?