header_verloskunde
 •  Waarom 
 •  Borstvoeding geven 
 •  Vuistregels 
 •  Overige informatie 

Borstvoeding

Borstvoeding krijgen is de beste start voor uw baby en een effectieve manier om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Dit is reden genoeg voor de WHO en UNICEF om zich in te zetten voor het bevorderen van borstvoeding zodat baby’s waar ook ter wereld vanaf de geboorte borstvoeding kunnen krijgen. Dit doen zij onder andere door het opstellen van internationale richtlijnen voor goede begeleiding bij het geven van borstvoeding. De zogenaamde Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding. Daarnaast heeft het geven van borstvoeding verschillende gezondheidsvoordelen voor de moeder.

Het Antonius ziekenhuis heeft in 2009 het WHO – UNICEF Zorg voor Borstvoeding Certificaat behaald met verlenging in 2012 en in 2015

Hier mee laten wij zien dat de begeleiding van de moeder die borstvoeding wil geven van hoge kwaliteit is. Dit geldt zowel voor de periode van voor de geboorte als ook voor de periode daarna.

Over voorbereiding
Als u besloten heeft om borstvoeding te willen gaan geven is het verstandig om u tijdens de zwangerschap al voor te bereiden.

In het Antonius ziekenhuis krijgt u tijdens het verloskundige spreekuur uitleg en informatie over het geven van borstvoeding. Verder komen uw persoonlijke vragen over dit onderwerp ter sprake. Bij speciale vragen of in bijzondere situaties kunt u een consult aan vragen bij de lactatiekundige, zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van borstvoeding.

De Lactatiekundige
De meeste moeders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding.

Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is.

Een lactatiekundige is hiervoor opgeleid en kan u adviseren en informeren over het geven van borstvoeding.

De lactatiekundige kan in de zwangerschap worden ingeschakeld:

 • Wanneer u informatie wilt over het geven van geven van borstvoeding
 • Wanneer u eerder problemen hebt ondervonden met het geven van borstvoeding
 • Wanneer u zich zorgen maakt of borstvoeding geven wel mogelijk is
 • Wanneer u twijfelt of u borstvoeding wilt geven na de bevalling
 • Wanneer u een borstoperatie in de voorgeschiedenis hebt doorgemaakt (verkleining/vergroting)
 • Wanneer er vragen zijn over een allergie met betrekking tot het geven van borstvoeding
 • Wanneer u zwanger bent van een tweeling
 • Wanneer u een specifieke aandoening hebt, bv Diabetes, Ziekte van Crohn etc.
 • Wanneer er bij u sprake is van een hoog BMI
 • Wanneer u informatie wilt over het kolven in de zwangerschap

 

De lactatiekundigen zijn: Agnes Kuijper en Linda Petra.

Het spreekuur van de lactatiekundigen is elke dinsdag tussen 13.30 en 15.30 uur.

Afspraak voor een bezoek aan de lactatiekunde is te maken via poli-assistente in overleg met de verloskundige of gynaecoloog.

 

Borstvoeding geven

Zelf uw baby voeden is praktisch, gezellig en gezond. Het kan uw zelfvertrouwen als moeder versterken. Een partner die u hierbij ondersteuning geeft is belangrijk. Door het geven van borstvoeding kunt u uw baby makkelijk troosten want er is de eerste maanden geen fijner plekje dan aan de borst. Zo kunt u als ouders samen genieten van deze bijzondere periode waarin uw baby groeit door uw eigen melk.

Over het vraag- en aanbod principe
Om de borstvoeding goed op gang te brengen is het belangrijk dat u uw baby regelmatig aanlegt. Borstvoeding geven gaat volgens het vraag- en aanbod principe. Hoe vaker de baby de borst leeg drinkt, hoe meer melk er wordt aangemaakt. De aanmaak van nieuwe melk is het grootst meteen na de voeding als de borsten leeg aan voelen. Als de borsten erg vol zijn omdat de baby enkele uren niet heeft gedronken wordt er minder melk aangemaakt. U hoeft dus nooit zuinig te zijn op uw melk. 

Over het toeschieten van de melk
Het hormoon oxytocine zorgt er voor dat spiercellen rond de melkklieren zich gaan samen trekken waardoor de melk naar voren wordt gestuwd en de baby de melk makkelijk kan drinken. Vaak ziet u dat de melk uit de borst lekt en sommige vrouwen voelen een prikkelend gevoel in de borst. Dit wordt ook wel het toeschieten van de melk genoemd. Dit hormoon zorgt er ook voor dat de baarmoederspier zich gaat samentrekken tijdens het voeden. Dit kan de eerste dagen gevoeld worden als naweeën. 

Het toeschieten van de melk kan beïnvloed worden door emoties. U denkt aan uw baby en…de melk schiet toe. Als u gespannen bent kan dit het toeschieten van de melk afremmen. Ontspanning, warmte en rustgevende omgeving hebben een positief effect.

Over de eerste voeding
Uw baby wordt direct* na de geboorte op uw blote buik gelegd. Dit eerste huid op huid contact is van groot belang. De meeste baby’s krijgen al kort nadat ze zijn geboren een sterke behoefte om te zuigen. Ze zijn wakker en zoeken soms zelf al naar de tepel van moeder. Als de baby wordt geholpen met aanleggen aan de borst kan de eerste voeding beginnen. Dit heeft een gunstig effect op het opgang komen van de moedermelk productie, bovendien heeft de baby nu geleerd om aan te happen en te zuigen aan de borst.

*Mocht het eerste huid op huidcontact en het eerste aanleggen niet lukken of zijn er medische redenen om het huid op huid contact even uit te stellen, wil dat nog niet zeggen dat de borstvoeding nu niet zal slagen. Er is altijd een moment waar op u dit alsnog kan doen.

Over moedermelk
De eerste dagen na de geboorte van uw baby maken uw borsten bijzondere melk. Deze melk ziet er wat dik en geel uit, de hoeveelheid is nog niet zo groot. Deze melk wordt colostrum genoemd en is zeer rijk aan onder andere antistoffen. Verder is deze melk vetarm, dus licht verteerbaar. Deze melk is ook laxerend, zodat de baby de eerste ontlasting sneller kwijt raakt. Dit laatste is gunstig, de baby heeft nu minder kans op geelzucht.

Na een paar dagen wordt de moedermelk al lichter van kleur, is dunner en komt nu in grotere hoeveelheden. Ook in deze moedermelk zitten alle voedingstoffen die uw baby nodig heeft om te groeien en zich gezond te ontwikkelen. Verder heeft deze melk een belangrijke rol bij de weerstand van uw baby tegen allerlei infectieziekten en bij het verminderen van de kans op bepaalde chronische ziekten op latere leeftijd.

Over de eerste weken
Wanneer in de eerste dagen de melkproductie op gang moet komen, voelen uw borsten nog soepel aan. Nu kunt u goed oefenen met aanleggen en uw baby kan uw soepele borst makkelijk aan happen. 
Geef uw baby minimaal elke drie uren de borst. Als uw baby vaker wil drinken is dat prima. U kunt het beste bij iedere voeding beide borsten aanbieden. De eerste borst tot hij voldaan is of niet meer effectief drinkt. Meestal laat hij nu zelf de borst los en nadat u uw baby heeft laten boeren en de luier heeft verschoond kunt u de tweede borst aanbieden.
In een normale situatie is bijvoeding met kunstvoeding niet nodig en zal het evenwicht verstoren tussen vraag en aanbod van melk.

Rond de derde dag na de bevalling kunnen uw borsten vol, hard en warm aanvoelen. Dit is een teken dat de melkproductie op gang komt. Laat uw baby uw borsten vaak leeg drinken. Zo hebt u minder last van stuwing en uw baby krijgt de melk die hij nodig heeft. In de dagen dat u stuwing heeft kan het aanleggen van de baby lastiger zijn, vooraf een beetje melk afkolven totdat de tepelhof weer soepeler aanvoelt is nu een goede oplossing.

Na de ergste stuwing zullen uw borsten geleidelijk aan soepeler gaan aanvoelen na de voeding. Voor de volgende voeding zullen ze weer voller aanvoelen. Er zal in de komende weken geleidelijk een bepaalde regelmaat in de voedingstijden ontstaan.

Uw baby geeft aan wanneer hij honger heeft. Laat hem drinken zo vaak en zo lang hij wil zo heeft u altijd weer genoeg melk voor de volgende voeding. 

Over onze verloskamer en kraamafdeling
Na de geboorte van uw baby wordt hij op uw blote buik gelegd. Hij kan daar blijven liggen tot en met de eerste voeding. Kort na de geboorte als uw baby zuigbehoefte krijgt wordt u hulp aangeboden bij het eerste aanleggen aan de borst. 

Op de kraamafdeling kan uw baby dag en nacht bij u op de kamer blijven, dit wordt rooming-in genoemd. Op deze manier bent u altijd dicht bij als uw baby aangeeft honger te hebben. Dit merkt u doordat uw baby wakker wordt, mond of smakbewegingen gaat maken of op zijn vuistjes gaat sabbelen. Wacht liever niet tot het moment dat hij gaat huilen en onrustig is. Als uw baby langer dan 3 uren slaapt kunt u het beste proberen hem wakker te maken voor een voeding.

Tijdens uw verblijf bij ons op de kraamafdeling krijgt u begeleiding bij het geven van borstvoeding.

Over de couveuseafdeling
Als uw baby na zijn geboorte wordt opgenomen op de couveuseafdeling bent u welkom om met uw baby te buidelen, een deel van de verzorging te doen of om uw kindje te voeden. 
Op de kraamafdeling krijgt u begeleiding bij het op gang komen van de moedermelkproductie door te gaan kolven. Deze gekolfde melk wordt aan uw baby gegeven. Op de couveuse afdeling krijgt u begeleiding bij het aanleggen en het geven van borstvoeding. Hierbij gebruiken wij “het stappenplan voor het leren drinken aan de borst”. 

De verpleegkundigen van deze beide afdelingen werken met elkaar samen zodat we dagelijks samen met u afspraken kunnen maken. Het streven is om ook in deze bijzondere situatie zo dicht mogelijk bij het natuurlijke voeden te blijven en zo weinig mogelijk te doen dat het natuurlijke proces nadelig zal beïnvloeden. 

Over bijvoeding
Een gezonde en op tijd geboren baby met een gemiddeld geboorte gewicht heeft geen extra voeding naast borstvoeding nodig in de eerste zes levensmaanden. Soms vindt de kinderarts het medisch gezien noodzakelijk om tijdelijk bijvoeding te geven aan uw baby. Om verwarring in het zuigen te voorkomen zullen wij dit altijd op een borstvoeding ondersteunde manier doen. De baby krijgt de extra melk met een cupje, spuitje of lepeltje. Aan u wordt gevraagd om na elke borstvoeding te gaan kolven om zo de moedermelk productie extra te stimuleren zodat u al snel meer melk gaat maken en uw baby voldoende melk uit de borst kan drinken.

10 Vuistregels voor het welslagen van borstvoeding

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen: 

 1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
 5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoeding organisaties

 

Aan de hand van een audit en bovenstaande vuistregels onderzoekt de Stichting Zorg voor Borstvoeding namens UNICEF, welke instellingen in Nederland voldoen aan de criteria en het certificaat zorg voor borstvoeding hebben verdiend. Het Antonius Ziekenhuis voldoet sinds 2009 aan deze criteria.

Overige informatie

Gezondheidsvoordelen voor de voedende moeder
Na de bevalling herstelt de baarmoeder zich sneller en door de regelmatige samentrekkingen zal u minder bloedverlies hebben. U komt makkelijker terug op het gewicht dat u had voor de bevalling. De menstruatie blijft meestal langer uit.

Ook op de langere termijn zijn er voordelen voor de gezondheid van de moeder: na het geruime tijd geven van borstvoeding wordt het risico op bepaalde vormen van kanker kleiner, de botten blijven steviger, hartklachten, suikerziekte en reumatische artritis komen minder voor.

Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân
Postbus 312, 8600 AH Sneek
informatie en aanmelden voor de borstvoedingsinformatie avonden 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
0343-576 626.
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

La Leche Leaque
0111-413 189.
www.lalecheleague.nl

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
www.nvlborstvoeding.nl

Borstvoeding in Friesland
www.borstvoedinginfriesland.nl 

Contact