header_vruchtbaarheid

Uitleg over het vruchtbaarheidsonderzoek

Inleiding
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de gynaecoloog omdat u een kinderwens heeft. Op deze en de volgende pagina’s krijgt u informatie over wat u kunt verwachten bij het vruchtbaarheidsonderzoek, wat de verschillende onderzoeken inhouden en wie u zult tegenkomen.

Wat gebeurt er bij uw eerste bezoek aan de polikliniek
Wij raden u aan om samen met uw partner dit eerste bezoek af te leggen. U zult eerst een afspraak hebben met een van de fertiliteitsverpleegkundigen en aansluitend met uw gynaecoloog. De fertiliteitsverpleegkundige zal een aantal vragen stellen aan de hand van een vragenlijst, om zo een indruk te krijgen of er een oorzaak kan zijn voor het uitblijven van een zwangerschap. U krijgt uitleg over de eerste onderzoeken. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen.

De gynaecoloog zal een gynaecologisch onderzoek doen om een indruk te krijgen van uw baarmoeder en eierstokken. Dit houdt in: inwendig onderzoek, vaginale echo en een speculum onderzoek. In de meeste gevallen zal er gestart worden met een zogenaamd Oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO)
Een ander woord voor vruchtbaarheid is fertiliteit. De eerste onderzoeken die worden verricht noemen wij daarom oriënterend fertiliteits onderzoek. We onderzoeken of er problemen zijn met de eicelrijping, met het sperma of met de doorgankelijkheid van de eileiders. Soms is dit onderzoek of een deel daarvan al bij de huisarts verricht. Onderdelen hiervan kunnen herhaald worden om een beter beeld te krijgen.

Wat houdt het OFO precies in?
Cyclusanalyse
Door middel van een inwendige echoscopie worden de baarmoeder en eierstokken in beeld gebracht om zo te kunnen beoordelen of er in de eerste cyclushelft een eiblaasje of zogenaamde follikel aanwezig is. Deze follikel hoort uit te rijpen tot een sprongrijpe follikel en daarna vindt de eisprong plaats. De inwendige echoscopie ter opsporing van deze eicelrijping dient soms enkele keren in deze cyclus te worden herhaald.

In de tweede helft van de cyclus zullen we door middel van een bloedonderzoek controleren of u een ovulatie heeft gehad. Dit doen we door te onderzoeken hoeveel van het hormoon progesteron in uw lichaam aanwezig is.

Semenanalyse
Een ander woord voor sperma is semen. Van het sperma van uw partner onderzoeken we of er voldoende zaadcellen aanwezig zijn, of ze goed bewegen en hoe ze eruit zien. Voor het onderzoek dient u een afspraak te maken bij de receptie van het klinisch chemisch laboratorium (route 65). Hier krijgt u een informatiefolder, aanvraagformulier, kunststofpotje en een afspraak.

Baarmoederfoto
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Door middel van het doorspuiten van contrastvloeistof door de baarmoederholte en eileiders wordt onderzocht of er afwijkingen bestaan en of de eileiders doorgankelijk zijn. Hiertoe wordt een kleine katheter in de baarmoederholte gebracht.

Diagnostische laparoscopie
Dit onderzoek wordt ook wel kijkoperatie genoemd en vindt in sommige gevallen plaats. Dit is voornamelijk het geval wanneer het vermoeden bestaat op niet doorgankelijke eileiders en/of verklevingen in het kleine bekken, maar ook wanneer er geen oorzaken worden gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap. Dit wordt met u besproken. Deze kijkoperatie is een relatief eenvoudige ingreep die via dagopname wordt verricht. De ingreep vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens de ingreep worden de inwendige geslachtsorganen en de doorgankelijkheid van de eileiders onderzocht.

Bloedonderzoek
Op cyclusdag 3 (dit is de derde dag van uw menstruatie gerekend vanaf de dag dat er helderrood bloedverlies is) kan er bloed worden afgenomen. Wanneer deze dag op zaterdag valt kunt u het best bloed laten prikken op vrijdag, valt deze dag op zondag dan moet u op maandag bloed laten prikken. Dit bloedonderzoek heeft als doel om een indruk te krijgen over de hormonale toestand. Daarnaast onderzoeken we of er misschien antistoffen tegen Chlamydia aanwezig zijn (een geslachtsziekte die invloed kan hebben op de eileiders). Soms zullen nog extra hormonen bepaald worden wanneer u een onregelmatige cyclus heeft of maar zelden een menstruatie.

Uitslag
Als alle uitslagen van het OFO-onderzoek bekend zijn, worden deze besproken in ons team en krijgt u een afspraak met uw eigen gynaecoloog om deze te bespreken. De gynaecoloog zal naar aanleiding van de uitslagen en uw persoonlijke omstandigheden een diagnose stellen en een prognose geven over uw zwangerschapskans. Doel van de onderzoeken is, die paren op te sporen waar behandeling de kans op zwangerschap vergroot. Bij deze paren wordt ook behandeling gestart. Indien er geen afwijkingen worden gevonden en de kans op spontane zwangerschap hoog wordt ingeschat kan nog afgewacht worden alvorens behandeling te starten.

Levensstijl
Uw levensstijl, meer in het bijzonder de manier waarop u met voeding, lichaam (roken, alcohol, drugs) en gewicht omgaat, kan uw vruchtbaarheid beïnvloeden. Deze invloed kan in sommige ongunstige omstandigheden leiden tot (tijdelijke) onvruchtbaarheid. De fertiliteitsverpleegkundige kan u hier meer informatie over geven en u begeleiden om uw levensstijl aan te passen.

Wij adviseren u in afwachting van een zwangerschap dagelijks een tabletje foliumzuur van 0,4mg in te nemen, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat het gebruik hiervan bij een eventuele zwangerschap de kans op het krijgen van een kind met een open ruggetje met de helft verkleint.

Praktische mededelingen
In de loop van het onderzoek zult u regelmatig de polikliniek bezoeken voor boven beschreven onderzoeken. Vaak moet er een afspraak op korte termijn gemaakt worden. U kunt daarvoor bellen met de polikliniek gynaecologie op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur. Tel.nr 0515 488983.

Het fertiliteits spreekuur is dagelijks van 8.30 uur tot 16.30 uur. Dit speekuur wordt gehouden door de fertiliteitsverpleegkundige en physician assistant. Er is bijna dagelijks spreekuur in Emmeloord. In sommige gevallen zult u gezien worden door een gynaecoloog. Uw eigen gynaecoloog blijft uw hoofdbehandelaar.

Voor het OFO onderzoek wordt u als paar ingeschreven dat betekent dat u beide behandeld wordt en dat u ook beide zich moet laten inschrijven met ieder een eigen uniek inschrijfnummer (ponskaartje). U ontvangt beiden een rekening afhankelijk van uw soort verzekering. Indien u niet bekend bent in ons ziekenhuis, dient u vooraf aan uw polikliniek bezoek beneden in de hal een ponskaartje te laten maken.

Tenslotte
Wij realiseren ons dat het ondergaan van een vruchtbaarheidsonderzoek een emotionele belasting betekent. Voor uw vragen kunt u terecht bij de gynaecoloog en de physician assistant/fertiliteitsverpleegkundige. Als u graag een afspraak wilt maken met uw gynaecoloog dan kunt u dit aangeven.

Contact