header_verloskunde

Prenatale onderzoeken

  •  Screening downsyndroom 
  •  Prenatale diagnostiek 
  •  20-weken echo 

Screening op o.a. Downsyndroomtl_files/Content/verloskunde/Thumbnail PNS.png
Voor de screening op downsyndroom wordt gebruikgemaakt van de combinatietest. Deze test bestaat uit twee onderdelen:

  • Een bloedonderzoek bij de moeder in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt wat bloed afgenomen en onderzocht in een laboratorium.
  • Een echo in de periode van 11 tot 14 weken van de zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de ‘nekplooi’ van het kind gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat het kind downsyndroom heeft.


De combinatietest wordt voor alle patienten in de regio uitgevoerd door het Echocentrum Sneek en door het Echopraktijk Noordoostpolder, ook voor zwangeren die bij de gynaecoloog onder controle zijn. Zowel de onderzoeken als bespreken van de uitslagen vinden plaats in het echocentrum

De kosten van de screening
De kosten van het uitgebreide gesprek worden vergoed uit de basiszorgverzekering. De kosten van de combinatietest worden alleen vergoed uit de basiszorgverzekering als u 36 jaar of ouder bent of als u een andere indicatie heeft.

De screening kan u misschien geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar de uitslag kan u ook ongerust maken en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u de screening wilt en of u bij een ongunstige uitslag een vervolgonderzoek wilt laten doen.

NIPT-studie in 2014 en 2015
Als vrouwen een verhoogde kans hebben na de combinatietest of als er een medische reden is, kunnen ze kiezen deel te nemen aan de wetenschappelijke studie naar de NIPT. Ook vrouwen van 36 jaar of ouder komen alleen in aanmerking voor de studie (en dus de NIPT) als ze een verhoogde kans hebben op een trisomie na de combinatietest.

De NIPT is een nieuwe test. Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onder- zocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op downsyndroom (trisomie 21), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). De uitslag van de NIPT kan

13niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan uw kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig als bevestiging van de NIPT-uitslag. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt.

Deze wetenschappelijke studie zorgt er voor dat minder vrouwen dan voorheen worden doorverwezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Wilt u meer informatie over deze wetenschappelijke studie? Kijk dan op www.meerovernipt.nl

Prenatale diagnostiek
De uitslag van de combinatiestest is een kans. Bij een verhoogde kans kunt u kiezen voor vervolgonderzoek (prenataal onderzoek) om zekerheid te krijgen. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Soms wordt ook een uitgebreid echoscopisch onderzoek gedaan. Als u in de 18e week van de zwangerschap 36 jaar of ouder bent is er de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de combinatietest prenatale diagnostiek te laten verrichten.

Bij de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij drie tot vijf van de 1000 onderzoeken. Deze kans is iets groter bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie.

De vlokkentest wordt verricht tussen 11-14 weken en de vruchtwaterpunctie na 15 weken, u zult hiervoor verwezen worden naar het MCL, UMCG of Isala klinieken.

Twintig weken echo
tl_files/Content/verloskunde/Thumbnail SEO.png

Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenatale screening.

De kosten van het uitgebreide gesprek en de echo worden vergoed uit de basiszorgverzekering en alle zwangeren komen voor dit onderzoek in aanmerking; soms is er een indicatie voor een uitgebreider echo onderzoek (zogenaamd geavanceerd ultrageluid onderzoek) en dit kan plaatsvinden in het MCL, het UMCG of de Isala Klinieken.

Uw gynaecoloog of ziekenhuisverloskundigen zal de mogelijkheid van dit onderzoek met u bespreken en u kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij het Echocentrum Sneek of bij de Echopraktijk Noordoostpolder.

Contact
Wanneer bellen?