header_studies

Uitleg over het onderzoek

Gynaecologisch onderzoek
U ligt tijdens dit onderzoek in de gynaecologische stoel met de benen gespreid in de steunen. De gynaecoloog kijkt of de verzakking al te zien is en vraagt u om te persen. Daarna wordt een spreider (speculum) ingebracht en kan de gynaecoloog zien waar de verzakking vandaan komt. Daarna kan de gynaecoloog u vragen de bekkenbodem aan te spannen. Met twee vingers in de vagina kan de gynaecoloog of fysiotherapeut de kracht en de aansturing van de bekkenbodemspier beoordelen.

Echoscopie
Daarna wordt een echo gemaakt. Met de echo via de vagina (inwendig) wordt gekeken of er een gezwel in de buik is die klachten kan geven van de bekkenbodem. Dit wordt gelukkig maar zelden gezien, maar het moet wel worden uitgesloten. Er kan ook nog een uitwendige echo via de schaamstreek worden gedaan om de verzakking en bekkenbodemspieren verder te beoordelen.

Uroflowmetrie onderzoek
Een uroflowmetrie onderzoek geeft inzicht in hoe u plast. Nadat u een volle blaas hebt gespaard, wordt u gevraagd op een speciale pot te plassen. Gemeten wordt hoe u plast. Na afloop wordt met een bladderscan (uitwendige echo) gemeten of de blaas leeg is. Dit onderzoek doen we standaard op ons bekkenbodemspreekuur.

Urodynamisch onderzoek
Een urodynamisch onderzoek geeft meer inzicht in de werking van de blaasspier en de afsluitfuncie. Er wordt een dunne katheter in de blaas gedaan. Via dit slangetje wordt de blaas gevuld met vocht. Er zit een drukmeter aan het slangetje. U wordt gevraagd aan te geven wanneer u aandrang voelt, of u kunt hoesten en tot slot of u wilt uitplassen.

De drukmeter geeft informatie over de werking van de blaasspier en bekkenbodem. Dit onderzoek wordt alleen gedaan als er een aparte reden voor is, bijvoorbeeld als we willen inschatten of een operatie voor urineverlies een goede keus is.

Cystoscopie
De uroloog doet dit onderzoek als er bijvoorbeeld bloed in de urine zit of als er plasproblemen zijn na een operatie. Met een kleine camera, die via de plasbuis in de blaas wordt gedaan, bekijkt de uroloog de binnenkant van de urinebuis en blaas.

Bekkenbodemteam
Het multidisciplinair bekkenbodemteam bestaat uit gynaecologen, een uroloog, een maag-darmspecialist en een chirurg. Bij uw eerste consult proberen wij u, met hulp van uw vragenlijst, direct naar de juiste specialist(en) te verwijzen. Als dat nodig is, kunnen we ook verwijzen naar specialisten van het pijnteam.

Tenslotte
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie. Van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: (0515) 48 89 83.

Contact