header_overons

NethOSS Studie

NethOSS staat voor Netherlands Obstetric Surveillance System en is een registratie studie van ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap en in het kraambed (maternale morbiditeit). Uit onderzoek blijkt dat in ongeveer 0,71% van de zwangerschappen er ernstige complicaties optreden. [1] Er blijkt daarnaast dat er in het merendeel van deze gevallen spraken is van onvoldoende kwaliteit van zorg. [2,3] Deze maternale morbiditeit wordt daarom in toenemende mate gezien als een gevoelig meetinstrument voor de kwaliteit van de geleverde verloskundige zorg.

De NethOSS studie betreft een landelijke studie naar vrouwen die gedurende hun zwangerschap of kraambed eclampsiecardiac arrest en/of een  vruchtwaterembolieontwikkelen. Naast het vaststellen van een incidentie van deze aandoeningen zal er worden gekeken naar mogelijke ontstaansfactoren en verschillen in de behandeling van deze ziektebeelden.

Contact