header_vruchtbaarheid

Inseminatie behandeling (IUI)

Intra-uteriene inseminatie (IUI), eventueel gecombineerd met milde ovariele hyperstimulatie (MOH)

Indicaties
IUI is een effectieve behandeling bij paren waarvan de man verminderde zaadkwaliteiten heeft. Het kan hierbij gaan om te weinig zaadcellen of onvoldoende bewegelijkheid van de zaadcellen in het sperma, of als de man een afweerreactie vertoont tegen zijn eigen sperma. Hij maakt dan antilichamen tegen de zaadcellen waardoor deze tegen elkaar aan gaan klitten en minder goed bewegen.

Daarnaast is IUI een effectieve behandeling bij paren waar zowel bij de vrouw als de man geen oorzaak voor het uitblijven van een zwangerschap is gevonden, of bij mannen met licht verminderde zaadkwaliteiten. In deze gevallen wordt er naast de IUI vaak MOH uitgevoerd.

IUI is niet effectief gebleken als de man een zeer laag aantal zaadcellen heeft of als de vrouw afgesloten eileiders heeft.

Procedure
Het sperma wordt eerst bewerkt in het laboratorium. Het wordt op een speciale wijze gewassen. Alleen de goed bewegende zaadcellen blijven dan over zonder andere bestanddelen. Deze worden op het juiste tijdstip met een slangetje in de baarmoederholte gebracht, dichter bij de vrijgekomen eicellen. De eicel wordt vervolgens op natuurlijke wijze bevrucht in het voortplantingskanaal. Daarom is het belangrijk dat er een redelijke spermakwaliteit aanwezig is en dat de eileiders wel doorgankelijk zijn. Het beste resultaat wordt bereikt als de inseminatie plaatsvindt rond het tijdstip van de eisprong. Dit kan de eigen natuurlijke eisprong zijn. In dat geval wordt het optimale tijdstip voor IUI bepaald door het echoscopisch vervolgen van de eicelrijping of een ovulatietest in de urine 1 tot 2 maal per dag.
Uitleg en afspraken over de IUI behandeling in het Antonius Ziekenhuis vindt u hier

Soms wordt de IUI uitgevoerd in combinatie met een milde ovariële hyperstimulatie. In dat geval krijgt de vrouw hormooninjecties om meerdere (2 tot 3) eicellen te rijpen. Hiermee wordt de kans op een doorgaande zwangerschap maar ook op een meerlingzwangerschap verhoogd. Er wordt een hormoonpreparaat gegeven om de eisprong op te wekken waarna de IUI wordt uitgevoerd. Er worden om deze reden frequent echoscopische controles uitgevoerd en als de kans op een meerling te groot lijkt kan de behandelingscyclus worden gestaakt.

IUI kent weinig risico’s. In combinatie met milde ovariële hyperstimulatie is er een risico op een overstimulatie. Dan rijpen er te veel eicellen. Hierdoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan en/of een meerlingzwangerschap. Een goede controle is daarom heel belangrijk. Indien de gynaecoloog vreest dat er ernstige lichamelijke klachten  of een meerlingzwangerschap op gaat treden kan de behandeling worden gestaakt zodat er geen eisprong optreedt. Dan wordt er uiteraard ook geen IUI uitgevoerd en seksueel contact ontraden. In normale omstandigheden wordt er bij IUI gebruik gemaakt van het sperma van de partner. 

Bij KID (kunstmatige inseminatie met donorzaad) wordt er gebruik gemaakt van gescreende spermamonsters van donors. KID kan worden toegepast afwezigheid van zaadcellen of (mannelijke) partner of bij paren die IVF-ICSI afwijzen of waar dit niet tot een zwangerschap heeft geleid. KID is in het Antonius Ziekenhuis niet mogelijk. Als er hiervoor een indicatie bestaat wordt u verwezen naar een kliniek waar deze methode wel geboden wordt.

De zwangerschapskans na IUI eventueel aangevuld met milde ovariële hyperstimulatie is van veel factoren afhankelijk, zoals de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid, of de behandeling gecombineerd wordt met IUI en welke medicijnen hierbij worden gebruikt.

Indien IUI wordt uitgevoerd wegens verminderde zaadkwaliteiten is de kans op zwangerschap gemiddeld 10% per cyclus en daarmee iets lager dan bij onbegrepen subfertiliteit of licht verminderde zaadkwaliteiten. In dit laatste geval is de zwangerschapskans ongeveer 10-15% per cyclus. De kans op zwangerschap na 6 behandelcycli kan op lopen tot 40-50%. Dit betekent dat bij ongeveer de helft van de paren die herhaalde IUI-behandeling ondergaan een zwangerschap ontstaat.

Meestal worden er ongeveer 3 behandelcycli uitgevoerd waarna de balans wordt opgemaakt. Indien de behandeling naar wens verloopt worden er in totaal 6 behandelcycli geboden. Indien de zaadkwaliteiten na bewerking tegenvallen en/of de eicelrijping niet optimaal verloopt of indien 6 behandelcycli niet tot een zwangerschap hebben geleid worden andere methoden zoals IVF of IVF-ICSI aangeboden.


IUI procedure in het Antonius Ziekenhuis
Een duidelijk verhaal over intra-uteriene inseminatie

Het gebruik van Menopur
Prikinstructie Menopur 
Menopur app voor iphone  tl_files/Content/Vruchtbaarheid/menopur app.png

Het gebruik van Puregon
De Puregon pen: instructies 


Contact