header_vruchtbaarheid

In vitro fertilisatie (IVF)

In vitro fertilisatie betekent letterlijk: 'in glas bevruchting' en wordt in Nederland ook wel ‘reageerbuisbevruchting’ genoemd. Om bevruchting te laten plaatsvinden brengt men in het laboratorium eicellen samen met zaadcellen.

Om eicellen te verkrijgen worden de eierstokken gestimuleerd met hormonen. Daardoor groeien er eiblaasjes (follikels), die de eicellen bevatten. Uit deze follikels wordt, via de schede, de vloeistof met de eicellen weggezogen (de punctie).
De zaadcellen worden uit het sperma gehaald.
Na samensmelting van eicel en zaadcel in het laboratorium ontstaat een embryo, dat in de baarmoeder kan worden geplaatst. Als dit embryo zich innestelt, ontstaat een zwangerschap. Dit gebeurt, afhankelijk van de leeftijd van de vrouw, in ongeveer 25 tot 30 procent van de IVF-behandelingen. De uiteindelijke kans op de geboorte van een kind is gemiddeld 20 procent per IVF-poging.

Waar?
IVF wordt in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd, niet in het Antonius Ziekenhuis. Wij werken nauw samen met het UMCG en het Sofia Ziekenhuis in Zwolle. Dit zijn IVF-centra die de gehele behandeling verzorgen.

Het MCL is een  transport-IVF-kliniek. Zij verzorgen de behandeling tot en met de punctie. Na de punctie brengt u zelf of uw partner de eiblaasvloeistof met de eicellen in een speciale container naar een IVF-centrum. Daar vindt bevruchting in het laboratorium plaats.  Ook met deze kliniek is er een nauwe samenwerking.

Voor wie is IVF?
U kunt in aanmerking komen voor IVF om de volgende redenen:
-als de eileiders zijn afgesloten of verwijderd 
-als er is geen oorzaak gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap gedurende langere tijd; deze tijd is afhankelijk van de leeftijd en andere factoren 
-als het het is niet gelukt om zwanger te worden na andere behandelingen voor verminderde vruchtbaarheid, bijvoorbeeld intra-uteriene inseminatie evt. Aangevuld met milde ovariele hyperstimulatieof na een operatie -bijvoorbeeld ernstige endometriose- of bij ernstig verminderde kwaliteit van het zaad
-als de eierstokken niet goed werken

Als u verwezen wordt voor IVF komt u in het algemeen op de wachtlijst. Je kunt bij de verschillende klinieken naar hun wachttijd informeren. 

Financieel
Het is belangrijk goed met je zorgverzekeraar te overleggen wanneer en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent. Dit verschilt per verzekeraar en verzekering. 

De leeftijd speelt bij de indicatie voor IVF een belangrijke rol In de meeste klinieken wordt u niet meer geholpen wanneer u ouder bent dan 41 jaar. Na 41 jaar daalt namelijk de kans op een levend geboren kind sterk, terwijl de risico's bij een eventuele zwangerschap en bevalling toenemen.

Kans op zwangerschap
Of u met IVF zwanger zult worden, hangt grotendeels af van de leeftijd, de duur van het uitblijven van een zwangerschap, de vraag of u eerdere zwangerschappen hebt gehad en de hoeveelste IVF-behandeling het is.

De kans op een zwangerschap bij een IVF-cyclus is gemiddeld 25 tot 30 procent; de kans op de geboorte van een kind is gemiddeld 20 procent. Na drie IVF-behandelingen is de kans op de geboorte
van een kind gemiddeld 40 tot 50 procent. Bij ongeveer de helft van alle paren die IVF-behandelingen ondergaan, leidt IVF niet tot een zwangerschap.
Dit kan meerdere oorzaken hebben: de eierstokken blijken bijvoorbeeld niet gevoelig te zijn voor de hormonen, de eisprong treedt te vroeg op of bij de punctie kunnen geen eicellen worden verkregen.

Meer kunt u lezen in de folders
NVOG patientenvoorlichting in vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting
Een duidelijk verhaal over IVF behandeling

Contact